/gnu/store/068ky5a522x5ipqy3f2q93plcs7ypn03-cmake-3.21.4.tar.xz.drv