/gnu/store/12jicxsrsldp1vmzv27hnyyirj5hz7rm-abootimg-0.6