/gnu/store/49zm9v9bwx2jj7bzi0sgi4xdhfi22wya-patch-boot0-2.7.6.drv