/gnu/store/kdmcaipq654g7v9izc56wdkyhalny20b-gettext-minimal-0.20.1

Builds