/gnu/store/vyryk4vlf2b95g5gmw6divcih8b6v3i9-abootimg-0.6.drv